یخچال ایستاده ارگ یزد

09128138773 کارشناس فروش
یخچال ایستاده ارگ یزد

یخچال ایستاده ارگ یزد

یخچال های ایستاده ارگ یزد  دارای طراحی زیبا و جادار و ذوب برفک خودکار و طبقات متحرک و قابل تنظیم می باشد ودارای درب های لولایی دو جداره برگشت خودکار و رطوبت UV مقاوم می باشد.

یخچال ایستاده ارگ یزد  یک طرف نما

یخچال ایستاده ارگ یزد یک طرف نما

یخچال ایستاده ارگ یزد دو طرف نما

یخچال ایستاده ارگ یزد دو طرف نما

سردخانه ایستاده ارگ یزد زیر صفر

سردخانه ایستاده زیر صفر

یخچال ایستاده ارگ یزد چهار درب یک طرف نما

یخچال ایستاده ارگ یزد چهار درب یک طرف نما

یخچال ایستاده ارگ یزد شش درب دو طرف نما

یخچال ایستاده ارگ یزد شش درب یک طرف نما

 

تماس بگیرید